PORADENSKÉ A VZDELÁVACIE SLUŽBY

Váš expert na osobný rast

Mojím hlavným poslaním je rozvoj a posilňovanie životných zručností. Venujem sa individuálnym klientom všetkých vekových kategórií – deťom, tínedžerom a dospelým.

VIAC O MNE

Katarína Knežová - Služby - home - uvod

ČO ROBÍM?

„Osobný rast, personálny rozvoj, zručnosti detí
a posilňovanie životných zručností je mojím poslaním, prácou, a zároveň i radosťou.“

Katarína Knežová

Keďže sa venujem klientom všetkých vekových skupín – deťom, tínedžerom i dospelým, pri svojej práci vždy aplikujem individuálny prístup. Využívam pri tom rôzne techniky a prístupy, a to podľa toho, čo klient aktuálne rieši a potrebuje. Často je to o vzájomnej kombinácii
a prelínaní sa rôznych prístupov.

Vzdelanie a výchova sú zamerané hlavne na učenie vedomostí, memorovanie, dodržiavanie noriem a pravidiel. Okrem toho sa venujem tomu, čo je pre život najdôležitejšie, a to sú zručnosti, schopnosti a talenty, na ktoré sa v bežnom živote nezameriavame a často na nich zabúdame. Avšak práve oni nám pomáhajú a sú potrebné na to, aby sme “prežili“ v tomto rýchlom a neustále sa meniacom svete.

Na to, aby sme boli v duševnej pohode, užili si svoj osobný život, našli si a užívali si vysnívanú prácu, aby sme vedeli čo je naším poslaním a mali zmyslel života, je dôležité vedieť „kto som, čo chcem, čo dokážem“.

SLUŽBY A PORTFÓLIO

Koučing Kids’Skills – Zručnosti detí

Technika zameraná na prácu s deťmi,
mládežou a dospelými, a to v zmysle princípu zameraného na riešenie.
Pracujú s ňou kouči, terapeuti, poradcovia, učitelia i rodičia
a využíva sa pri práci s jednotlivcami, so skupinou alebo komunitou.

Kariérové poradenstvo

Pri kariérovom poradenstve sa zameriavam na dve hlavné oblasti:
Sprevádzanie pri hľadaní a pomenovávaní svojich zručností, schopností
a talentov a pomoc pri orientovaní sa na pracovnom trhu,
ujasnnenie čo klient chce a kým je.

Koučing a Mentoring

Pri individuálnom koučingu sprevádzam klienta pri objavovaní
jeho myšlienok a emócií. Pri skupinovom pracujem s celým tímom.
Okrem toho poskytujem profesionálnu podporu v oblasti vedenia ľudí,
obchodu a rozvoja mäkkých zručností.

vzdelávanie na mieru

Tvorba a realizácia výcvikových tréningov
a zážitkového vzdelávania podľa potrieb zadávateľa.
Individuálnym prístupom, formou zážitkovej pedagogiky,
s prvkami gamifikácie vytváram jedinečné vzdelávacie programy.

CHCETE LEPŠIE SPOZNAŤ SLUŽBY KATARÍNY KNEŽOVEJ?

13 + 7 =