SLUŽBY

Váš expert na kariérové poradenstvo

Riešenie otázok, ako sa uplatniť v dynamickom
a rýchlo meniacom sa trhu práce tak,
aby bola vaša práca aj vaším osobným poslaním.

VIAC SLUŽIEB

Poradenstvo

Kariérové poradenstvo

Trh práce sa v súčasnosti rýchlo mení. Niektoré povolania zanikajú, iné vznikajú nanovo. Požiadavky trhu práce sa prispôsobujú modernej a vyspelej spoločnosti a predovšetkým novým technológiám.

To čo sme sa kedysi naučili v škole, nám už ani zďaleka nestačí. Čo s tým? Ako sa na to pripraviť? Čo potrebujete vedieť a ako reagovať? Na to všetko vám odpoviem v rámci služby Kariérové poradenstvo.

Ako robím Kariérové poradenstvo ja?

Pri kariérovom poradenstve sa zameriavam na tieto hlavné oblasti:

 • Sprevádzam klienta pri hľadaní a pomenovávaní jeho zručností, schopností a talentov, čiže o sebapoznanie a sebaexploráciu.
  Sebapoznanie je prvým a základným predpokladom pri hľadaní svojho uplatnenia v živote.Keďže pre väčšinu z nás nie je chodenie do práce len zarábanie peňazí a pokrytie si základných životných potrieb. V práci alebo pri vykonávaní svojej profesie trávime väčšinu svojho produktívneho času. A práve preto chceme, aby sme tento čas trávili zmysluplne, mali sme naplnené osobné potreby a boli pri tom sami sebou.
  Sebaexplorácia je okrem poznania svojich silných stránok a talentov aj o poznaní svojich hodnôt, záujmov a interných zdrojov. Po ich pomenovaní, vyjasnení a zvedomnení vie klient lepšie a ľahšie hľadať svoje uplatnenie a naplnenie svojich potrieb v profesionálnom živote.

 • Pri kariérovom poradenstve podporujem klienta pri jeho rozvoji, zvyšujem jeho potenciál, a tým rozširujem možnosti jeho uplatnenia.
  Pred niekoľkými rokmi platilo pravidlo a kritériom pre uplatnenie sa na trhu práce bola odborná pripravenosť a klasifikácia zamestnanca na danú pracovnú pozíciu. To už však dávno neplatí. V dnešnej dobe sú na vo väčšine prvom mieste potrebné zručnosti a kompetencie uchádzača alebo zamestnanca. Preto, ten kto chce byť pripravený a prežiť rýchlo meniaci sa trh práce, potrebuje zamerať svoju pozornosť
  a energiu na rozvoj zručností CMS – Career management skills (Zručnosti pre riadenie kariéry). Ich rozvoj podporujem rôznymi spôsobmi podľa potrieb a požiadaviek daného klienta. Napríklad formou koučingu si klient stanoví cieľ, kroky, ako ho dosiahne a metódy, ako odmeria jeho progres. A týmto procesom ho sprevádzam. Často som mentorom pre svojich klientov a využívam pri tom svoje skúsenosti zo svojho profesionálneho života.
 • Pomáham klientovi zorientovať sa na pracovnom trhu, ujasniť mu, čo chce a kým je.
  Sprevádzam ho pri hľadaní osobnej vízie, v čom sa chce realizovať a ako sa uplatniť na trhu práce.

Po pomenovaní a uvedomení si svojich zručností, kompetencií a hodnôt som klientovi nápomocná pri hľadaní jeho uplatnenia.
Napríklad pomocou techniky myšlienkovej mapy pomáham klientovi rozšíriť jeho sieť kontaktov, možností uplatnenia na trhu práce a podobne. Veľakrát je to o prekročení klientovej zóny komfortu. Inokedy sa klient pomocou kariérneho poradenstva presvedčí a urobí to čo chcel urobiť už skôr, avšak nevedel sa k tomu odhodlať. Klient sa teda sám rozhodne, na akú kariérnu cestu sa vydá.

Poradenstvo - carousel
Poradenstvo - carousel - responsive

SLUŽBU POSKYTUJEM PRE:

studenti

ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

– pri výbere študijného odboru
a svojho budúceho zamerania/povolania.

absolvent

ABSOLVENTOV

– ktorí hľadajú nové
možnosti uplatnenia
a vstupujú na trh práce.

nezamestnany

NEZAMESTNANÝCH

– ktorí si hľadajú prácu
a chcú zúročiť svoje skúsenosti
i vedomosti.

mamicky

MAMIČKY

– na materskej dovolenke, ako aj po jej skončení, ktoré chcú
opäť pracovať. 

zamestnanec

ZAMESTNANÝCH

– ktorí chcú alebo potrebujú zmenu vo svojom
profesionálnom živote.

ako to robim

AKO TO ROBÍM?

Chcete vedieť viac o nástrojoch a technikách, ktoré pri kariérovom poradenstve a iných službách používam? Prečítajte si o tom viac!

CHCETE SA O MNE A MOJICH SLUŽBÁCH DOZVEDIEŤ VIAC? 

2 + 3 =