SLUŽBY

Váš expert na individuálny a tímový koučing

Potreba sebarozvoja, podpora motivácie
a nového myslenia, ako aj upevňovanie a rozvoj kompetencií
pri reštarte a riešení nových výziev.

VIAC SLUŽIEB

Koučing

Koučing a Mentoring

Pri individuálnych stretnutiach sprevádzam a inšpirujem klienta pri objavovaní jeho myšlienok, pohľadov alebo emócií. Takto posilňujem jeho schopnosť konať a dosiahnuť to, čo je pre neho najlepšie a najdôležitejšie. Ide o vytvorenie dôverného a rovnocenného vzťahu medzi mnou
a klientom. Pri skupinovom koučingu pracujem s celým tímom alebo skupinou. Cieľ sa pri tomto type koučingu definuje spoločne. Najčastejšími témami sú komunikácia, pravidlá, výkon, role v tíme a podobne.

Vďaka týmto výnimočným službám, ako aj schopnostiam, som nápomocná pri hľadaní odpovedí a konzultovaní možností. V rámci mentoringu a tieňovania vediem reflexiu a poskytujem spätnú väzbu, ktorú si klient odo mňa vyžiada.

Ako robím Koučing a Mentoring ja?

Pri vedení koučovacieho rozhovoru som klientovi nápomocná pri definovaní jeho cieľa a konkrétnych aktivít. Zapájam ho do objavovania alternatívnych riešení a iných možností a tiež ho povzbudzujem pri experimentovaní. 
Rozhovor vediem pomocou vhodne kladených otázok, plne sa venujem aktívnemu počúvaniu a cielene používam ďalšie metódy potrebné pri vedení riadeného rozhovoru. Stretnutie tak prebieha pomocou kombinácie individuálne vybraných koučovacích techník a metód. 
Klient je jediný a sám expertom na svoju tému, ktorú prináša a rieši.

Pri stretnutiach zameraných na mentoring klienta, využívam okrem vhodne zvolených techník pri vedení rozhovoru aj svoje osobné skúsenosti. Na základe svojej dlhoročnej praxe poskytujem profesionálnu podporu hlavne v oblasti vedenia ľudí, kariérového poradenstva, obchodu a rozvoja mäkkých zručností.
S klientom konzultujem jeho tému, prinášam svoj pohľad na vec a poskytujem vyžiadanú spätnú väzbu.

Pri mojich stretnutiach v príjemnom a diskrétnom prostredí, nechýbajú papiere, perá, farbičky, koučovacie, reflexné a iné karty, kocky
a podobne. Zameranie je na klientovi, a to bez ohľadu na to, či ide o pracovnú, osobnú, vzťahovú, športovú alebo akúkoľvek inú tému.

Pri skupinovom koučingu pracujem s celým tímom alebo skupinou. Cieľ pri tomto type koučingu definuje skupina spoločne. Najčastejšími témami sú komunikácia, pravidlá, výkon, role v tíme a podobne.

Katarína Knežová
Koučing - carousel - responsive

SLUŽBU POSKYTUJEM PRE:

jednotlivec

JEDNOTLIVCOV

– ktorí pracujú na svojom sebarozvoji a sebazdokonaľovaní.

jednotlivec

JEDNOTLIVCOV

– ktorí potrebujú podporiť tvorivé myslenie a motiváciu.

jednotlivec

JEDNOTLIVCOV

– ktorí majú radi osobné výzvy
a radi prinášajú nové veci.

jednotlivec

JEDNOTLIVCOV

– ktorí stagnujú, cítia sa bezradní a strácajú sebadôveru.

jednotlivec

JEDNOTLIVCOV

– ktorí sa potrebujú vysporiadať so zmenou alebo sa na ňu pripraviť.

timy

TÍMY

– ktoré potrebujú reštart a pripravujú sa na nové projekty.

timy

TÍMY

– ktoré chcú zlepšiť komunikáciu
alebo nastaviť si pravidlá.

jednotlivec

JEDNOTLIVCOV

– v oblasti vedenia ľudí
(manažéri, tímlídri, supervízori,
vedúci pracovníci a podobne).

timy

TÍMY A JEDNOTLIVCOV

– v rôznych oblastiach pôsobenia,
najmä v oblasti predaja služieb
a call centra.

ako to robim

AKO TO ROBÍM?

Chcete vedieť o nástrojoch a technikách, ktoré pri individuálnom
i skupinovom koučingu, mentoringu a tieňovaní používam?
Prečítajte si o tom viac!

CHCETE SA O MNE A MOJICH SLUŽBÁCH DOZVEDIEŤ VIAC? 

8 + 3 =