AKO TO ROBÍM?

Nástroje a techniky používané pri práci

Pri koučingu, poradenstve, vzdelávaní a mentoringu používam overené nástroje a expertné techniky, pričom disponujem
rôznymi Certifikátmi a osvedčeniami.

VIAC O MNE

Nástroje a techniky

Ako to robím?

„V rámci svojej práce
dôkladne a vždy aplikujem individuálny prístup.“

Katarína Knežová

V rámci svojej práce dôkladne a vždy aplikujem individuálny prístup.
Využívam riešenia na mieru podľa zadávateľa, metodiku zážitkového vzdelávania, koučovací prístup zameraný na riešenie, prácu s kartami, storytelling, aktívne počúvanie, reflexiu, spätnú väzbu, online školenia, prezenčné tréningy, webináre a ďalšie efektívne nástroje
a techniky.

Na realizáciu týchto služieb mám rôzne Certifikáty a osvedčenia.

Okrem toho používam nástroje, akými sú Osobnostná diagnostika (diagnostika osobnostných vlastností GPOP Motivácia LMI 360 stupňová spätná väzba) a Karty (reflexné karty, karty s príbehom).

Certifikáty

CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA

 • Certifikovaný Kids’Skills kouč
 • Metóda Getting Things Done® │ GTD® (time management a efektivita)
 • THE ROCKET MODEL™ (vedenie tímu a leadership)
 • METODIKA ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY, HRA A DALŠÍ PROGRAMOVÉ PROSTŘEDKY ZÁŽITKOVÉ – – PEDAGOGICE, REFLEXE A PRÁCE SE SKUPINOU V ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGICE, TVORBA KURZU A – DRAMATURGIE V ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY (tvorba vzdelávacích programov a vzdelávania, lektorské zručnosti, reflexia)
 • Kariérny poradca (kariérové poradenstvo, rozvoj životných zručností)
 • KOUČ | Cesty ku koučovaniu | Koučovací rozhovor (sebarozvoj, koučing)
 • Silný rečník (komunikačné zručnosti, prezentovanie)
 • Agilné riadenie v praxi (projektové riadenie, agilný prístup)
 • Facilitátor | Silné stránky, využitie v prospech seba a tímu (lektorské zručnosti, sebarozvoj)
 • Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov (sebarozvoj, koučing, stratégie vzdelávania)
 • Excelentný manažér I. (vedenie tímu a leadership)
 • Excelentný manažér II. (vedenie tímu a leadership)
 • Riešenie konfliktov | Riadenie a vedenie ľudí | Hodnotiaci rozhovor | Koučing | Riadenie a realizácia zmeny (leadership, spätná väzba, koučing)

DIAGNOSTIKA

● Osobnostná diagnostika GPOP
● Motivácia LMI
● 360 stupňová spätná väzba

Diagnostika
Karty

DIAGNOSTIKA

 • Osobnostná diagnostika GPOP
 • Motivácia LMI
 • 360 stupňová spätná väzba
Karty

KARTY

 • Reflexné karty
 • Karty s príbehom
 • Spätná väzba
 • Zvedavá otázka

Vyberte si služby a začnite osobnostne a kariérne rásť!

CHCETE SA O MNE DOZVEDIEŤ VIAC? 

6 + 12 =